Ogólna charakterystyka

 

Mazurska ziemia...

W południowej, malowniczej części powiatu ełckiego leży gmina PROSTKI. Wieś składająca się z domostw przepięknie rozlanych wśród mazurskiej rzeki Ełk - formalnie została założona w roku 1482. Urokliwe Prostki, aż do wybuchu drugiej wojny światowej były miejscowością graniczną, gdzie zbiegały się krańce Korony, Litwy i Prus Książęcych.

 

Słup graniczny...

Historia terenów, na których rozwija się Gmina Prostki jest niezwykła z racji położenia na styku trzech granic Jaćwieży/Litwy, państwa Krzyżackiego i Mazowsza. Ostateczną trwałą granicę między Zakonem, Księstwem Litewskim i Mazowszem ustalił dopiero traktat zawarty na jeziorem Mielno. Wówczas, to piękna rzeka Ełk stała się granicą mazowiecko-litewską, a później granicą woj. mazowieckiego i podlaskiego. Dzieje historii sprawiły, że przy  Kamiennym Brodzie zeszły się trzy granice: mazowiecka, litewska, krzyżacka.

Wytyczona jeszcze w XV w. północna granica ówczesnego Mazowsza przetrwała aż do 1945 roku. Stanowi też do chwili obecnej granicę powiatu grajewskiego, a zarazem granicę województwa podlaskiego z warmińsko-mazurskim i jedną z najtrwalszych granic w Europie.

Górujący nad pięknem rzeki słup graniczny jest obecnie atrakcją  turystyczną. Piaskowe kopie płyt przedstawiają napis:

"Kiedy Zygmunt August, ów Jagiellończyk dwojga imion, sprawował rządy w państwie ojca, a margrabia Albert piastował władzę w pokoju nad krajem Prusów, wzniesiony został ten słup, który rozgraniczał tereny obu władców, w roku 1545 miesiącu sierpniu."

 

Bitwa Pod Prostkami

W roku 1656 pod wsią Krupin wojska hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego z udziałem Tatarów rozgromiły wojska szwedzko – brandenburskie oraz wojska Bogusława Radziwiłła, który to został wzięty do niewoli.

Latem 1655 roku rozpoczął się "potop" szwedzki. W roku 1656 sytuacja poprawiła się na tyle, że postanowiono wysłać do Prus Książęcych wojska polskie i litewskie, dowodzone przez hetmana polnego litewskiego, Wincentego Gosiewskiego. Wśród chorągwi wyraźnie przeważała jazda. Wiadomość o nadciągających wojskach skłoniła gen. Jerzego Fryderyka, księcia Waldecka ( minister brandenburski) do pośpiesznego ściągnięcia spod Wąsoszy nad granicę około 3,5 tys., rajtarów i dragonów. Waldeck wezwał posiłki, między innymi ośmiuset osobowy odział jazdy, zdrajcy -księcia Bogusława Radziwiłła , który stał w Rajgrodzie. Podczas bitwy Hetman Gosiewski chcąc wywabić żołnierzu brandenburskich zza rzeki Ełk użył podstępu stosowanego już w Bitwie pod Grunwaldem - upozorowania odwrotu, przechodzącego w rzekomą ucieczkę. Odnieśliśmy wtedy sławetne zwycięstwo a  General Waldeck ledwie uszedł z życiem.

 

Trylogia atrakcji

Do rozsławienia Bitwy Pod Prostkami najbardziej przyczynił się Henryk Sienkiewicz opisując ją w „Potopie” Na pamiątkę tych wydarzeń zawsze w pierwszy weekend lipca odbywa się rekonstrukcja bitwy pod Prostkami, zwana projektem - Rzeka Historii. Zapraszamy nad piękno mazurskiej rzeki!

 

Ostrykół. Miejsce z duszą

W gminie tej zwraca uwagę drewniany kościół we wsi Ostrykół z roku 1667 i w niezmienionym stanie przetrwał do dziś. Organy w jego wnętrzu pochodzą z roku 1799. W tej wsi działali słynni pastorzy – Michał Grodzki, Sebastian Fedorowicz, rektor w Ełku ( 1730 – 1734) , Jan Jakub Stern, współpracownik Gustawa Gizewiusza autor wielu rozpraw dotyczących języka polskiego, także Zygmunt Pianka, Jakub Siwek, Herman Schrage – współpracownicy Gustawa Gizewiusza, obrońcy języka polskiego.

 

Prostki. Czem gmina bogata

Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do gminy Prostki. Jesteśmy pewni, że każdy, kto chociaż raz do nas zawitał, będzie tu wracał doceniając uroki pięknych krajobrazów, przejrzystych wód i nieskażonej przyrody.

 

Serdecznie zapraszamy
.