Baza stowarzyszeń

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki"

Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000290231

Spółdzielnia Socjalna "Stara Szkoła" Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach

Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000271718

Uczniowski Klub Kolarski "Prostki"

Prostki, woj. warmińsko-mazurskie

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Leśnego

Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000284825

Klub Sportowy "Pojezierze"

Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000066412

Stowarzyszenie "Dzień Dobry Polsko"

Miłusze, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000281089

Stowarzyszenie Przyjaciół Wiśniowa Ełckiego "Lepsze Jutro"

Wiśniowo Ełckie, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000358102

Stowarzyszenie "Ad Astra"

Lipińskie Małe, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000353058

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rożyńskiej

Rożyńsk Wielki, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000330966

Stowarzyszenie Historyczne "Granica"

Krupin, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000408584

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “KRAKUS”

Publiczne Gimnazjum w Prostkach; 19-335 Prostki; ul. Szkolna 9

 tel.(087)611-29-44

Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach

Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000015216

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniowie Ełckim

Wiśniowo Ełckie, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000016828

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrach

Bobry, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000028321

Ochotnicza Straż Pożarna w Długoszach

Długosze, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000022294

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowskich

Dąbrowskie, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000022066

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywym

Krzywe, woj. warmińsko-mazurskie
Numer KRS: 0000017319

.