Konsultacje Programu Współpracy Gminy Prostki

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prostki na 2015 rok z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Prostki z dnia 29 października  2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z sektorem pozarządowym projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Prostki  zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Prostki  z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2015 roku. Projekt programu znajduje się na naszej stronie internetowej: www.prostki.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Termin konsultacji: od 15 października 2014r. do 24 października 2014 roku w godzinach od godz.7.00 do  godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B,
- konsultacje w wersji pisemnej pokój nr 115
- konsultacje w wersji elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konsultacje są skierowane do organizacji pozarządowych i do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Prostki.

Forma konsultacji:
- spotkanie
- wersja papierowa lub elektroniczna

Informacje: Urząd Gminy Prostki  ul. 1 Maja 44B tel  87/611 28 56

Program Współpracy Gminy Prostki z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2015 roku