Wyścig Rowerowy MTB w ramach Gminnych Dni Rodziny

REGULAMIN
Wyścigu Rowerowego MTB w ramach Gminnych Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina fundamentem życia społecznego” o Puchar Wójta Gminy Prostki dnia 01.06.2014 r. w Prostkach

1. Cel wyścigu:
Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci młodzieży i społeczeństwa.

2. Organizator:
Wójt Gminy Prostki.
Uczniowski Klub Kolarski w Prostkach.
TEM MTB EŁK - PROSTKI

3. Termin i miejsce:
Wyścig zostanie rozegrany w dniu 01.06.2014. r. na ul. Krótkiej – start i meta (przy Gimnazjum)

4. Zgłoszenia:
W dniu wyścigu w godzinach 10.00 do 11.30 w biurze wyścigu – w miejscu startu.
Odprawa techniczna w biurze zawodów o godz. 12.00 ( „ORLIK 2012” PROSTKI)

5. Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki szkół Podstawowych i Gimnazjalnych . Dopuszcza się możliwość startu dzieci w wieku przedszkolnym w zabawie na rowerach.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów:
• Start do wyścigu o godz.12.30 – 1-szy start dla dzieci przedszkolnych. 2-gi start kl I-II.- 1-no okrążenie. 3-ci start kl III-IV.- 2-wa okrążenia 4-ty start kl V-VI.- 3-rzy okrążenia, żak, młodziczka 5-ty start w kat. Gimnazja – 6 okrążeń, młodzik, juniorka młodsza
• 6-ty start - w kat. DOROŚLI ( OPEN) dystans 10 okrążeń, junior młodszy, junior,
Po ukończeniu zawodów dekoracja zwycięzców.
Wyścigi zostaną rozegrane metodą na kreskę zawodnicy zdublowani kończą okrążenie wraz z pierwszym zawodnikiem.

7. Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej, za miejsca I nagrody. Zwycięskie Szkoły otrzymają Puchary.

8. Koszty:
Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy.

9. Postanowienia końcowe:
Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych ( umożliwienie wypożyczenia kasku za kaucją zwrotną w dniu zawodów w wysokości 20,00 zł). Uczestnicy winni być ubezpieczeni od NW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia powstałe w trakcie zawodów oraz za rzeczy zaginione.
O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z komisją sędziowską.
Najbliższy szpital – Szpital w Grajewie Tel 086 272 32 71 ul. Konstytucji 3 Maja 34
Punkt udzielania pierwszej pomocy – w miejscu zawodów ( samochód strażacki)

10. Organizator
Prezes UKK Prostki - Dariusz Gajdziński tel. 608 291 228
oraz Waldemar Grygo 503 163 373

Regulamin zatwierdzono
Zarząd UKK Prostki 13.05.2014 r.