Konsultacje w sprawie wprowadzenia zmian w programie współpracy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2015

Wójt Gminy Prostki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz  podmioty prowadzące działalność na rzecz Gminy Prostki na spotkanie konsultacyjne w sprawie wprowadzenia  zmian w programie współpracy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2015 roku.

Spotkanie odbędzie się 28.01.2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Prostkach.