Prostki. Pozyskujemy fundusze UE

Kończąca się perspektywa finansowa UE była dla Prostek czasem bardzo aktywnego pozyskiwania środków finansowych. Świadomość wielości potrzeb mieszkańców  udało  się  przeobrazić  w  sukces, faktami dzięki temu stały się inwestycje  drogowe,   wodociągowe oraz  turystyczne.

Przez najbliższe lata liczymy, że nasze projekty będą równie wysoko oceniane jak dotychczas, a dzięki temu tempo zmian w naszej gminie nie zmniejszy się.