Gminne drogi do przebudowy

Dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego zostanie wyremontowanych 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz 13 km dróg wewnętrznych 25 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Mirosław Orłowski Wójt Gminy Prostki wraz z Anną Maj Skarbnikiem Gminy Prostki podpisali umowy o przyznanie Gminie Prostki pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dzięki złożonym w 2016 r. wnioskom o dofinansowanie, a w ramach podpisanych umów, gmina będzie realizowała siedem projektów! Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione i otrzymały dofinansowanie. W ramach programu będą przebudowane następujące odcinki dróg gminnych:

 

Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w m. Dybowo, gm. Prostki

Przebudowa drogi publicznej nr 178019N - ul. Bez nazwy w m. Prostki, gm. Prostki

Przebudowa drogi publicznej nr 178020N - ul. Sportowa w m. Prostki, gm. Prostki

Przebudowa drogi publicznej nr 178026N - ul. Bojowników w m. Bogusze, gm. Prostki

Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie-Żelazki, gm. Prostki

Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze, Gmina Prostki

Kwota zaplanowanych inwestycji to prawie 4,2 mln złotych, z czego ponad 2,8 miliony złotych to uzyskane dofinansowanie.