Prostki - „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego 2016”

Dnia 09.08.2016r. wbito „ostatni gwóźdź” i oficjalnie oddano do użytkowania wiaty usytuowane wokół miejsca ogniskowego zlokalizowanego na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Prostkach.

Przedsięwzięcie związane z budową wiat zostało sfinansowane ze środków powiatu ełckiego w kwocie 15 tysięcy złotych oraz gminy Prostki w kwocie 5 tysięcy złotych, w ramach projektu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków powiatu ełckiego i współpracy władz gminnych z lokalną organizacją pozarządową, rozbudowana została infrastruktura turystyczno – rekreacyjna na terenie gminy, popularyzująca i promująca wieś jako miejsce do atrakcyjnego wypoczynku.