Dzień strażaka

W dniu 03.05.2016r. strażacy ochotnicy z gminy Prostki obchodzili dzień św. Floriana. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:30 mszą święta w intencji wszystkich strażaków z naszej gminy w kościele p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Wójt Gminy Prostki pan Mirosław Orłowski, z-ca dowódcy JRG KP PSP w Ełku mł. bryg. Wojciech Szczepanik oraz Przewodniczący Rady Gminy Prostki pan Paweł Ratkiewicz. Następnie po mszy podczas apelu uroczyście poświęcony został przekazany na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożyńsku Wielkim samochód bojowy marki Żuk.

W dalszej części uroczystości wręczono odznaki ” Za Wysługę Lat” które Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Prostkach nadało następującym druhom:
dh. Sławomir Januszko
dh. Łukasz Jermak
dh. Rafał Szymański
druhna Danuta Sikora
dh. Leszek Sikora
dh. Krzysztof Rudziewicz
dh. Jan Jackiewicz
dh. Franciszek Szymanowski
dh. Piotr Wnętkowski
dh. Edward Wróbel
dh. Mirosław Płoński
dh. Andrzej Żabiński
dh. Rafał Zamojski
dh. Mirosław Gładkowski
dh. Łukasz Rzepecki
dh. Karol Sulewski
dh. Patryk Zalewski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ełku Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:
dh. Łukasz Laskowski- OSP Bobry
dh. Łukasz Jermak- OSP Wiśniowo Ełckie
druhna Danuta Sikora- OSP Wiśniowo Ełckie
dh. Leszek Sikora- OSP Wiśniowo Ełckie
dh. Sławomir Januszko- OSP Wiśniowo Ełckie
dh. Łukasz Nikonowicz- OSP Długosze
dh. Kamil Starzyński- OSP Długosze
dh. Patryk Zalewski- OSP Prostki

Do nadania medali zostali zgłoszeni:

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
dh. Andrzej Zalewski- OSP Bobry
dh. Krzysztof Rudziewicz- OSP Wiśniowo Ełckie
dh. Piotr Wnętkowski- OSP Wiśniowo Ełckie
dh. Krzysztof Fiedorowicz- OSP Prostki

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Dh. Łukasz Stęporowski- OSP Wiśniowo Ełckie

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
dh. Radosław Iżbicki- OSP Długosze
dh. Artur Iżbicki- OSP Długosze
dh. Paweł Szulc- OSP Długosze
dh. Adam Golubiewski- OSP Długosze
dh. Tomasz Matan- OSP Bobry
dh. Marcin Młynarczyk- OSP Bobry
dh. Karol Zalewski- OSP Bobry
dh. Kamil Gąsiewski- OSP Bobry

Serdecznie podziękowanie składamy sponsorom oraz sympatykom pożarnictwa, którzy zaangażowali się w organizację uroczystości.
Wszystkim strażakom, druhom, druhnom z okazji naszego święta życzymy satysfakcji z pełnionej służby, wytrwałości, dużo zdrowia oraz tyle powrotów co wyjazdów.