Powołanie nowego Skarbnika Gminy Prostki

Podczas XX sesji Rady Gminy Prostki na wniosek wójta Gminy Mirosława Orłowskiego powołano nowego Skarbnika Gminy Prostki. Funkcję tą na zasadzie awansu wewnętrznego powierzono dotychczasowej księgowej Pani Annie Maj. Kandydaturę jednogłośnie poparli radni. Nowa skarbnik objęła funkcje z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Życzmy Pani sukcesów w dalszej pracy dla dobra samorządu gminnego.