Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

29 września 2016 r odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, filia w Prostkach.

Sala Restauracji Zorza w Prostkach wypełniła się przybyłymi słuchaczami UTW jak także zaproszonymi gośćmi. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczestników i zaproszonych gości powitali gospodarze inauguracji, wójt gminy Mirosław Orłowski i dziekan WSG dr Elżbieta Brandt. „To już czwarty rok funkcjonowania UTW w Prostkach, cieszy mnie Państwa chęć i zapał do zdobywania wiedzy” - powiedziała Pani dziekan.

„Dziękuję pani Dziekan za piękną inicjatywę podejmowaną na rzecz osób starszych, za Uniwersytety Trzeciego Wieku” - powiedział Mirosław Orłowski Wójt Gminy Prostki. Swoją pasją zaraża Pani innych do działania, dlatego dziś szczególnie Pani składam podziękowania i życzę dużo zdrowia i siły do dalszej pracy. W dowód uznania Przewodniczący Rady Gminy Prostki wręczył kwiaty dziekan WSG a Wójt Gminy Prostki obdarował pamiątkową statuetką.

Po oficjalnym rozpoczęciu był czas na rozmowy i wspomnienia przy filiżance kawy. Inauguracyjny wykład, licznie zebranym słuchaczom wygłosiła, pani Ewa Winkowska ekspert ds. gospodarki niskoemisyjnej. Ciekawy, przeprowadzony ze swobodą i emocjonalnym zaangażowaniem wykład pt. „Bioróżnorodność szansą dla regionu” wzbogacił słuchaczy intelektualnie.

W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy licznie przybyłym słuchaczom, których grono powiększyło się w tym roku dwukrotnie. Szczególne podziękowania kierujemy do przybyłych gości, którzy mimo licznych obowiązków poświecili swój prywatny czas by być razem z Seniorami w tym ważnym dla nich dniu. Dziękujemy Przewodniczącemu Rady Gminy Prostki Panu Pawłowi Ratkiewicz, radnym gminy Prostki, Pani Skarbnik Gminy - Annie Maj. Podziękowania kierujemy do przedstawicieli oświaty na czele z Panią Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół – Marią Grygoruk i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Prostkach- Marka Duchnowskiego. Dziękujemy Pani Anecie Wawer - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Prezesowi OSP w Prostkach - Panu Ryszardowi Zamojskiemu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw z Warszawy, które dzięki wsparciu finansowemu NFOŚiGW sfinansowało wykład i poczęstunek podczas naszej inauguracji.

http://psorb.pl/spoleczenstwo/fotorelacja-ze-szkolenia-dla-mieszkancow-prostki/