Zaproszenie. XXXII sesja Rady Gminy Prostki

Niniejszym zapraszam mieszkańców gminy Prostki na XXXII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. (śwtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

Porządek XXXII sesji Rady Gminy Prostki:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX.2016, Nr XXX.2016 oraz XXXI.2016.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2016 – 2019.
 10. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2017 – 2022.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prostki na 2017 r.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prostki na lata 2016 – 2025.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Bogusze.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prostki.
 16. Przyjęcie uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw: Bobry, Bogusze, Borki, Bzury, Cisy, Czyprki, Dąbrowskie, Długochorzele, Długosze, Dybowo, Dybówko, Glinki, Gorczyce, Guty Rożyńskie, Jebramki, Katarzynowo, Kobylin, Kobylinek, Kopijki, Kosinowo, Krupin, Krzywe, Krzywińskie, Kurzątki, Lipińskie Małe, Marchewki, Miechowo, Miłusze, Nowaki, Olszewo, Ostrykół, Popowo, Prostki, Rożyńsk Wielki, Sołtmany, Taczki, Wiśniowo Ełckie, Osiedle Leśne, Zawady Tworki, Żelazki.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Prostki
(-) Paweł Ratkiewicz