Prostkowski „Dom spotkań z kulturą”

Trwa realizacja projektu pt. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z wyposażeniem i przystosowaniem go na potrzeby „Domu spotkań z kulturą”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 34 w Prostkach i wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń kulturalnych. W wyremontowanym budynku będzie miał siedzibą „Dom spotkań z kulturą”, w którym działalność kulturalną będą prowadziły lokalne stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne i Prostkowska Filia Uniwersytetu III Wieku. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią władz gminnych na wzmożenie aktywności lokalnych organizacji pozarządowych, realizujących podniosłe wydarzenia kulturalne, w które aktywnie włączają mieszkańców.
Jak podkreśla Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski, decyzja o takim przeznaczeniu budynku wynika z bogatego dziedzictwa historyczno – kulturalnego gminy, które należy upowszechniać oraz z efektywnej współpracy gminy z aktywnymi, odnoszącymi sukcesy na szczeblu krajowym i regionalnym, prostkowskimi organizacjami pozarządowymi.

Na zdjęciu budynek przed rozpoczęciem inwestycji.

Projekt „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z wyposażeniem i przystosowaniem go na potrzeby „Domu spotkań z kulturą” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego (program: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury) w kwocie 150 tys. zł.