„Przestrzeń do działania”

Pomysły rzucone przez mieszkańców Prostek w trakcie „I Prostkowskiej Kawiarenki Obywatelskiej”  (spotkanie konsultacyjne, grudzień 2015 r.) w dużej mierze zostały już zrealizowane. Zakończył się właśnie projekt „Przestrzeń do działania”, w ramach którego powstało miejsce ogniskowe oraz ścieżka edukacyjna na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy nabrzeżu rzeki Ełk w Prostkach.


Dzięki inicjatorom pomysłu – nieformalnej grupie „Kreatorzy kawiarenkowych pomysłów” (Agnieszka Zielazna, Krzysztof Rogiński, Kamil Zyskowski) działającej ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” udało się  rozbudować infrastrukturę na terenie kompleksu. Dzięki wspólnej, wielogodzinnej pracy wielu wolontariuszy, przy współudziale partnerów projektowych udowodniono, że niewielkim kosztem  finansowym, można kształtować i uatrakcyjnić miejscowość w której żyjemy.

Projekt „Przestrzeń do działania”, dofinansowany ze środków programu mikrodotacji „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”  dofinansowanego przez MRPiPS w ramach FIO. Realizatorzy projektu: Grupa Nieformalna „Kreatorzy kawiarenkowych pomysłów”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”. Partnerzy projektu: Gmina Prostki, OSP Prostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach, firma S-Druk Jarosław Stepnowski, firma ABIES Kuczyńscy S.C.