Zaproszenie. Uroczysta sesja Rady Gminy Prostki

Niniejszym zapraszamy mieszkańców gminy Prostki na uroczystą sesję Rady Gminy Prostki z okazji „Jubileuszu 545-lecia miejscowości Rożyńsk Wielki”, która odbędzie się 15 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 09.30 w Świetlicy parafialnej w Rożyńsku Wielkim.

Porządek uroczystej sesji Rady Gminy Prostki:

1. Otwarcie sesji oraz powitanie gości i mieszkańców – Przewodniczący Rady Gminy Prostki Paweł Ratkiewicz.
2. Wystąpienie dr Władysława Krajewskiego – rys historyczny wsi Rożyńsk Wielki.
3. Wystąpienia byłego Sołtysa wsi Rożyńsk Wielki Pana Henryka Niecieckiego oraz obecnej Sołtys Pani Renaty Krajewskiej – „Rożyńsk Wielki dawniej i dziś”.
4.”Cudze chwalicie swego nie znacie” prezentacja multimedialna – Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski.
5. Wręczenie najstarszym i najmłodszemu mieszkańcowi Rożyńska Wielkiego pamiątkowych dyplomów.
6. Wystąpienie przedstawicieli Fundacji Ratujmy Życie – projekt „Wieś z Sercem”.
7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Prostki
Paweł Ratkiewicz
Wójt
Gminy Prostki
Mirosław Orłowski