545 lat Rożyńska Wielkiego

 

Program jubileuszu:
9.30 Nadzwyczajna Sesja wyjazdowa Rady Gminy Prostki (świetlica parafialna w Rożyńsku Wielkim)
10.30 Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Romualda Kamińskiego
11.30 Powitanie Gości (rozdanie pamiątkowych znaczków)
12.00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 545 lecia Rożyńska Wielkiego przy asyście Wojskowego Koła Łowieckiego Trop Bemowo Piskie obwód 160,zauczestniczą również Sygnaliści z Nadleśnictwa Drygały, zostanie wypuszczonych 545 szt gołębi pocztowych dzięki Polskiemu Związkowi Gołębi Pocztowych –Oddział Ełk
12.15 Rys Historyczny Rożyńska Wielkiego Ks. Prof. Wojciech Guzewicz
12.30 Wspomnienia byłych mieszkańców Rożyńska Wielkiego – dr Józef Krajewski
12.45 Wystąpienia zaproszonych gości
13.30 Wręczenie medali, mieszkańcom Rożyńska Wielkiego, pamiątek okolicznościowych byłym mieszkańcom. Ryngrafów- sponsorom partnerom i darczyńcom
14.00 Złożenie pamiątek do skrzyni czasu (zdjęcia, książki, listy, pocztówki itp.) Prosimy o przyniesienie ze sobą pamiątek
14.15 Rozpoczęcie projektu „Wieś z Sercem”-Fundacja Ratujemy Życie
14.30 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „545 lat Rożyńska Wielkiego”
14.40 Finały z nagrodami akcji „545” oraz „Pocztówka z okazji 545-lecia”
15.00 Występ Zespołu Ludowego Wisienki, iluzjonisty Patryka Dargiewicza Patrycja Mańko –malowanie twarzy, New Style Dance Studio Dominika Nowakowska
17.00 Zabawa taneczna

W trakcie jubileuszu:
Wystawa Stowarzyszenia Historycznego Granica z Prostek. Wręczanie upominków dzieciom uczestniczącym w obchodach (około godziny 15.00) Zabawy dla najmłodszych ,Gralnia turniej gier planszowych -Działaj Lokalnie. Malowanie na sztalugach-Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach Kawa, herbata, ciasto.

Załączniki:
Plakat
Ulotka