Kolejna droga w Gminie Prostki doczeka się remontu – to fragment drogi Miłusze - Sokólki długości 4154 m

W dniu 04.07.2016 w Olsztynie Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski oraz skarbnik gminy Anna Maj podpisali z wojewodą Arturem Chojeckim umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sokółki – Miłusze” w ramach programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W ramach zadania zaplanowano:

1) poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie wyrównania istniejących warstw bitumicznych i ułożenie warstwy ścieralnej /szerokość jezdni od 3.5 do 5,5 m z obustronnymi poboczami/;
2) ustawienie krawężników wzdłuż zatok autobusowych w m. Sokółki i m. Kobylin oraz wykonanie nawierzchni zatok z kostki brukowej betonowej;
3) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej w m. Kobylin i Miłusze i wzdłuż zatok autobusowych;
4) uzupełnienie poboczy i wykonanie zjazdów z kruszyw naturalnych;
5) wykonanie przepustów rurowych pod koroną drogi i wjazdami;
6) elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego /bariery w rejonie zatok, próg zwalniający wyspowy w m. Kobylin, 2 lustra drogowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome-przejścia dla pieszych, bariery sprężyste nad przepustami pod koroną drogi/;
7) odmulenie i wykonanie rowów przydrożnych.

Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 1.204.284 złotych. Z czego Gmina Prostki pozyskała 50% wartości inwestycji z budżetu Państwa.

Realizacja projektu w znaczny sposób poprawi komfort poruszania się po drodze, nie tylko kierowcom, ale także pieszym.