Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 21 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. z 2016 r. poz. 840). Powyższy akt prawny tymczasowo przywraca kontrolę na granicach wewnętrznych strefy Schengen, tj. z Czechami, Niemcami, Litwą i Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Kontrola będzie przywrócona od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Z uwagi na istotność powyższego zagadnienia dla migracji ludności, uprzejmie proszę o zamieszczenie - w miarę możliwości - stosownych komunikatów na stronach internetowych urzędów gmin czy tablicach ogłoszeń. Przykładowy komunikat o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej można znaleźć na stronie MSWiA w zakładce „Aktualności”, pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14704,Rozporzadzenie-o-tymczasowym-wznowieniukontroli-na-granicach-weszlo-w-zycie.html.

W załączeniu:
Pismo Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców