Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego (500+)

Od 1 kwietnia 2016 r. Gmina Prostki rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w „Sali Ślubów” Urzędu Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 07.00-15.00.

Wyznaczeni pracownicy urzędu będą udzielać pomocy w wypełnianiu wniosków.

Informacje na temat prgramu "Rodzina 500+"