Nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny samorząd” 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje o możliwości składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach programu ,,Aktywny samorząd”.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat ełcki. Głównym celem projektu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępiedo edukacji.

W ramach ww. programu można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

Moduł I:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II:

  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl, www.pcpr.elk.pl oraz nr tel. 87 621 15 50.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w niżej podanych terminach:

Moduł I: 1 kwietnia 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r, Moduł II: 18 marca 2016 r. - 15 kwietnia 2016 r. (rok akademicki 2015/2016, semestr „letni”).